Revision - tjänster hos Filip Holmqvist Revisionsbyrå

Revision innebär att skapa förtroende och trygghet. Genom ett nära samarbete med våra klienter vill vi på Filip Holmqvist Revisionsbyrå hjälpa dig att uppnå detta genom att säkerställa kvaliteten på ditt företags redovisning och förvaltning.

 

Revision innebär att granska och utvärdera ett företags ekonomiska redovisning och förvaltning. En revision kan med andra ord ses som en kvalitetsstämpel på att din verksamhet sköts på ett korrekt sätt. Detta skapar i sin tur trovärdighet gentemot ditt företags intressenter så som kunder, leverantörer, banker och myndigheter. 

 

Vi utför revisioner i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser samt handels- och kommanditbolag.

Redovisning i  Göteborg

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med:

 • Löpande bokföring
 • Redovisning av skatter och avgifter som t.e.x. moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt
 • Upprättande av årsbokslut, årsredovisning och deklaration
 • Löneredovisning
 • Biträde vid budgetarbete som resultat- och likviditetsbudget

Rådgivning och redovisningstjänster

Vi kan även hjälpa dig med:

 • Bilda och ändra bolag
 • Registreringsärenden hos Bolagsverket
 • Upprättande av avtal såsom kompanjonavtal och aktieägaravtal
 • Skattekonsultation
 • Ekonomisk rådgivning
 • Upprättande av privata deklarationer

FRÅGA TILL VÅR REVISIONSBYRÅ? - LÄMNA DITT MOBILNUMMER SÅ RINGER VI UPP.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna ditt mobilnummer så ringer vi upp dig så snart det är lugnare för oss. Vi har öppet måndag till fredag.